Όροι χρήσης

 • Γενικά
  1. Το παρόν έγγραφο περιέχει τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους πωλήσεων (οι “Όροι”) της εταιρείας “KOSMOCAR Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, με έδρα στην Αθήνα (οδός Μηλιαράκη 53, Τ.Κ. 111 45), με ΑΦΜ 094029054 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000270601000 (εφεξής “εμείς”, “εμάς”, “μας”, “KOSMOCAR”), αναφορικά με την πώληση ηλεκτρικών οχημάτων μάρκας Silence, και συγκεκριμένα σκούτερ (“E-scooter”) και τετράτροχων οχημάτων (“Nanocar”), καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών (από κοινού τα “Προϊόντα”), και την παροχή υπηρεσιών δοκιμαστικής οδήγησης των εν λόγω οχημάτων (“Test Ride” ή “Υπηρεσία”). Συμφωνείτε (εφεξής “εσείς”, “εσάς”, “σας”, “Χρήστης”) ότι η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς θα γίνεται μόνο σύμφωνα με τους Όρους. Όπου στους Όρους χρησιμοποιείται ο πληθυντικός αριθμός "Προϊόντα", συμπεριλαμβάνει την περίπτωση αναφοράς σε ένα μόνο Προϊόν. Τα Προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο silence.kosmoride.gr
  2. Οι Όροι εφαρμόζονται σε πωλήσεις Προϊόντων ή παροχή Υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (η Ιστοσελίδα). Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά προτού προχωρήσετε σε προμήθεια Προϊόντων ή Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. 
  3. Οι περιγραφές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους ή για άλλους λόγους, χωρίς προειδοποίηση. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχονται ακριβείς περιγραφές των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα σε φωτογραφίες ή τυπογραφικά σφάλματα, στο βαθμό που τα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων και των Υπηρεσιών αποτυπώνονται με ευκρινή και κατανοητό τρόπο.
  4. Με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα αποδέχεστε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων. Σε κάθε περίπτωση, πριν προχωρήσετε σε αγορά Προϊόντος ή λήψη Υπηρεσίας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εκ μέρους σας αποδοχή των Όρων, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο. Χωρίς την επιβεβαίωση της αποδοχής σας, δεν θα μπορείτε να προβείτε στις ως άνω ενέργειες μέσω της Ιστοσελίδας.
  5. Για σκοπούς συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήλικοι σύμφωνα με το νόμο (18 ετών) και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Διαδικασίες αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών

  Για αγορά Προϊόντος ο Χρήστης έχει τις ακόλουθες δύο (2) επιλογές:

  -είτε αγοράζει ένα Προϊόν μέσω της Ιστοσελίδας, καταβάλει προκαταβολή ηλεκτρονικά και προβαίνει στην εξόφληση του υπολοίπου της τιμής αγοράς σε μεταγενέστερο στάδιο (“Αγορά με Προκαταβολή” – ΕΠΙΛΟΓΗ 1),

  -είτε αγοράζει ένα Προϊόν μέσω της Ιστοσελίδας και καταβάλει εξαρχής το συνολικό ποσό της τιμής αγοράς (“Αγορά με Πλήρη Εξόφληση” – ΕΠΙΛΟΓΗ 2). Η επιλογή “Αγορά με Πλήρη Εξόφληση” θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα ηλεκτρικά σκούτερ (E-scooters) μετά τις [01/03/2023]. 

  Ο Χρήστης δύναται να αγοράσει μόνο ένα Προϊόν ανά συναλλαγή.

  Αναλυτικότερα, τα στάδια έως την ολοκλήρωση της αγoράς ενός Προϊόντος, είτε (α) με Αγορά με Προκαταβολή είτε (β) με Αγορά με Πλήρη Εξόφληση, έχουν ως εξής:

  2.1 Αγορά με Προκαταβολή (ΕΠΙΛΟΓΗ 1)  

  2.1.1 Ο Χρήστης, αφού έχει ενημερωθεί μέσω της Ιστοσελίδας για τα χαρακτηριστικά και την τιμή ενός Προϊόντος, το επιλέγει και κάνει κλικ στο πεδίο [«ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ»].

  2.1.2 Αφού συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία του, προχωρά στην πληρωμή της προκαταβολής επιλέγοντας μεταξύ των μεθόδων πληρωμής που είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας, ως περιγράφονται στον Όρο 3 κατωτέρω.

  2.1.3 Ο Χρήστης θα λάβει επιβεβαιωτικό email όταν (υποβάλλει την παραγγελία/ ολοκληρώσει επιτυχώς την καταβολή της προκαταβολής). 

  2.1.4 Μετά την επιτυχή πληρωμή της προκαταβολής, ένας εκπρόσωπος της KOSMOCAR θα επικοινωνήσει με το Χρήστη ώστε να τον ενημερώσει μεταξύ άλλων για ζητήματα κρατικής επιδότησης του Προϊόντος, για επιλογές εξόφλησης, για τυχόν χρηματοδότηση της αγοράς Προϊόντος μέσω δανείου, καθώς και για τις λεπτομέρειες ταξινόμησης και παράδοσης του Προϊόντος. 

  2.1.5 Επίσης η ΚΟSMOCAR θα αποστείλει μέσω email εντός 2 εργάσιμων ημερών στον Χρήστη το προτιμολόγιο (προφόρμα) αγοράς (ΠΡΟΦΟΡΜΑ ΑΓΟΡΑΣ) το οποίο θα περιέχει αναφορά στην καταβληθείσα προκαταβολή, στη συνολική τιμή και στον τρόπο εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού, το οποίο θα δύναται να γνωστοποιηθεί από το Χρήστη στις αρμόδιες κρατικές Αρχές για σκοπούς λήψης τυχόν ισχύουσας επιδότησης αγοράς. Η KOSMOCAR δεν θα υποχρεούται να προμηθεύσει το Χρήστη με Προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην ΠΡΟΦΟΡΜΑ ΑΓΟΡΑΣ.

  2.1.6 Στη συνέχεια ο Χρήστης εξοφλεί το Προϊόν εντός της προθεσμίας που θα υποδειχθεί από την ΚΟSMOCAR και ενημερώνει σχετικά την ΚΟSMOCAR, ώστε αυτή να εκδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτεί το Υπουργείο Μεταφορών για έκδοση πινακίδων του οχήματος και άδειας κυκλοφορίας. Αφού το όχημα ταξινομηθεί, η KOSMOCAR θα ειδοποιήσει άμεσα το Χρήστη.

  2.1.7 Τέλος ο Χρήστης, αφού λάβει ειδοποίηση για κλείσιμο ραντεβού παράδοσης, μεταβαίνει κατά τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα στο σημείο παράδοσης, ως αναλυτικότερα προσδιορίζεται στον Όρο 4 κατωτέρω. Η KOSMOCAR παραδίδει το Προϊόν στο Χρήστη και εκδίδει το τελικό τιμολόγιο αγοράς.

  2.2 Αγορά με Πλήρη Εξόφληση (ΕΠΙΛΟΓΗ 2 - διαθέσιμη για E-scooter από [01/01/2023])   

  2.2.1 Ο Χρήστης, αφού έχει ενημερωθεί μέσω της Ιστοσελίδας για τα χαρακτηριστικά και την τιμή ενός Προϊόντος, το επιλέγει και κάνει κλικ στο πεδίο [«ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ »].

  2.2.2 Αφού συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία του, προχωρά στην πληρωμή της συνολικής τιμής του Προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας, επιλέγοντας μεταξύ των επιλογών πληρωμής που είναι διαθέσιμες, ως περιγράφονται στον Όρο 3 κατωτέρω.

  2.2.3 Ο Χρήστης θα λάβει email από την KOSMOCAR, με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η λήψη της παραγγελίας του. 

  2.2.4 Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος της KOSMOCAR θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Χρήστη ώστε να τον ενημερώσει μεταξύ άλλων για ζητήματα κρατικής επιδότησης του Προϊόντος και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τις λεπτομέρειες της ταξινόμησης και παράδοσής του Προϊόντος. 

  2.2.5 Η KOSMOCAR θα επιβεβαιώσει εντός 2 εργάσιμων ημερών  την αγορά Προϊόντος, αποστέλλοντάς στο Χρήστη επιβεβαίωση αγοράς (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ). Η KOSMOCAR δεν θα υποχρεούται να προμηθεύσει το Χρήστη με Προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ.

  2.2.6 Επίσης η ΚΟSMOCAR θα αποστείλει στο Χρήστη το τιμολόγιο αγοράς (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ) το οποίο θα περιέχει αναφορά στη συνολική τιμή αγοράς του Προϊόντος, το οποίο θα δύναται να γνωστοποιηθεί από το Χρήστη στις αρμόδιες κρατικές Αρχές για σκοπούς λήψης τυχόν ισχύουσας επιδότησης αγοράς.

  2.2.7 Στη συνέχεια, η ΚΟSMOCAR θα εκδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτεί το Υπουργείο Μεταφορών για έκδοση πινακίδων του οχήματος και άδειας κυκλοφορίας. Αφού το όχημα ταξινομηθεί, η KOSMOCAR θα ειδοποιήσει άμεσα το Χρήστη.

  2.2.8 Τέλος ο Χρήστης, αφού λάβει ειδοποίηση για κλείσιμο ραντεβού παράδοσης, μεταβαίνει κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα στο σημείο παράδοσης, ως αναλυτικότερα προσδιορίζεται στον Όρο 4 κατωτέρω και η KOSMOCAR παραδίδει το Προϊόν στο Χρήστη.

  2.3 Υπηρεσία Test Ride: Ο Χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα με τα στοιχεία του και ένας εκπρόσωπος της KOSMOCAR επικοινωνεί μαζί του για το κλείσιμο ραντεβού για δοκιμαστική οδήγηση Εscooter ή Nanocar ανάλογα με τις προτιμήσεις του Χρήστη και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω οχημάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος του Χρήστη. Με το κλείσιμο του ραντεβού θεωρείται ότι συνάπτεται η σχετική σύμβαση. Το Test Ride είναι δωρεάν.

  2.4. Η υποβολή μιας παραγγελίας για αγορά στην Ιστοσελίδα αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την αγορά Προϊόντων ή Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους. Κάθε παραγγελία υπόκειται στην αποδοχή της KOSMOCAR και στη διαθεσιμότητα των Προϊόντων ή Υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί. 

  2.5 Στην Αγορά με Προκαταβολή, η σύμβαση πώλησης συνάπτεται όταν η KOSMOCAR αποστείλει το επιβεβαιωτικό email που περιγράφεται στο Βήμα [2.1.3] ανωτέρω). Στην Αγορά με Πλήρη Εξόφληση, η σύμβαση πώλησης συνάπτεται όταν η KOSMOCAR αποστείλει το επιβεβαιωτικό email που περιγράφεται στο Βήμα [2.2.3] ανωτέρω.   

  2.6 Η KOSMOCAR ουδεμία ανάμειξη ή ευθύνη έχει σχετικά με την καταβολή ή μη της τυχόν επιδότησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο Χρήστη. Η τυχόν μη επιδότηση Προϊόντος, για οποιοδήποτε λόγο, δεν απαλλάσσει το Χρήστη από την ολοσχερή εξόφλησή της τιμής αγοράς του στην KOSMOCAR.

  2.7 Σε κάθε περίπτωση, η ολοσχερής εξόφληση του Προϊόντος θα προηγείται της μεταβίβασης κυριότητας και της παράδοσής του στον Χρήστη. Στην περίπτωση Αγοράς με Προκαταβολή, η µη καταβολή από το Χρήστη του υπόλοιπου τιμήματος εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική [ειδοποίησή του/ έγγραφη υπενθύμιση], θα συνεπάγεται αυτοδικαίως τη λύση της σχετικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την KOSMOCAR, την έκπτωση του Χρήστη από κάθε δικαίωμα σχετικά με το Προϊόν και την απώλεια του ποσού της προκαταβολής, η οποία θα καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας και συμφωνημένης ελάχιστης αποζημιώσεως υπέρ της KOSMOCAR, ενώ το όχημα θα δύναται να διατεθεί σε άλλο πελάτη.

  2.8 Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι όλα τα προσωπικά του στοιχεία που γνωστοποιεί στην KOSMOCAR, είναι αληθή και ακριβή. Η KOSMOCAR διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ελέγχους ταυτοποίησης και πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών. Σε περίπτωση που η KOSMOCAR ζητήσει έγγραφα που να αποδεικνύουν την ηλικία ή/και τα στοιχεία ταυτοποίησης του Χρήστη αυτός οφείλει αμελλητί να τα παράσχει με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού η KOSMOCAR επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, ακόμα για ακύρωση της πώλησης Προϊόντος.

 • Τιμές και Πληρωμή

  3.1 Οι τιμές στην Ιστοσελίδα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ καθώς και κάθε άλλο ισχύον τέλος ή φόρο, εκτός των εξόδων ταξινόμησης.

  3.2 Οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να μεταβληθούν οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, τιμές τις οποίες η KOSMOCAR έχει επιβεβαιώσει σε ΠΡΟΦΟΡΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ή EΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ θα παραμείνουν ανεπηρέαστες.

  3.3 Μπορείτε να καταβάλετε την προκαταβολή ή να εξοφλήσετε τα παραγγελθέντα Προϊόντα επιλέγοντας μεταξύ των δυνατοτήτων πληρωμής που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα κατά το χρόνο που υποβάλατε την παραγγελία σας. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά (για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε μεταβείτε στους διαθέσιμους συνδέσμους): Πιστωτικές κάρτες (όπως ενδεικτικά Visa, American Express ή Mastercard), Χρεωστικές κάρτες, Εξόφληση μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό, Ειδικές πλατφόρμες πληρωμών (όπως ενδεικτικά EDPS, Paypal). Στην περίπτωση Αγοράς με Προκαταβολή, θα ισχύσουν τυχόν πρόσθετες επιλογές εξόφλησης του υπόλοιπου ποσού τις οποίες θα σας γνωστοποιήσει ο εκπρόσωπος της KOSMOCAR.  

  3.4 Καμία παράδοση Προϊόντος δεν είναι δυνατή πριν την ολοσχερή εξόφληση της αξίας του. Εάν εξοφλήσετε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, υπόκεισθε στους ελέγχους πιστοποίησης και έγκρισης του εκδότη της κάρτας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους που είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουμε να διενεργήσουμε τους εν λόγω ελέγχους. Εάν ο εκδότης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αρνηθεί να εγκρίνει την πληρωμή προς εμάς, η παραγγελία σας δεν θα γίνει αποδεκτή και επομένως δεν θα φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση.

  3.5 Η Ιστοσελίδα περιέχει πλήθος Προϊόντων και Υπηρεσιών και επομένως ενδέχεται, παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή αναγραφή των τιμών τους, οι τιμές ορισμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα να μην είναι ακριβείς. Πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας, προβαίνουμε σε επαλήθευση των τιμών έτσι ώστε, σε περίπτωση που η πραγματική τιμή είναι χαμηλότερη από την αναγραφόμενη στην Ιστοσελίδα τιμή, να χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό. Εάν η πραγματική τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα, θα προβούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, είτε σε επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να λάβουμε τις οδηγίες σας πριν προχωρήσουμε την παραγγελία σας, είτε σε απόρριψη της παραγγελίας σας και σχετική ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε ουδεμία υποχρέωση να σας παρέχουμε το Προϊόν στην εσφαλμένη (χαμηλότερη) τιμή, εάν το σφάλμα είναι εμφανές και πρόδηλο και θα έπρεπε να γίνει εύλογα αντιληπτό από εσάς.

 • Παράδοση

  4.1 Οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης των Προϊόντων αναφέρονται λεπτομερώς στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης με την αγορά του επιβεβαιώνει ρητά ότι συμφωνεί με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης που του γνωστοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας ο οποίος αναμένεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. 

  4.2 Διευκρινίζεται ότι η παράδοση του Προϊόντος είναι δυνατή μόνο στα προκαθορισμένα σημεία πώλησης του δικτύου Kosmoride τα οποία παρατίθενται εδώ. Σημειώνεται ότι παραδόσεις είναι εφικτές μόνο εντός Ελλάδος.

  4.3 Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Ο Χρήστης δεν έχει κανενός είδους αξιώσεις λόγω µη παράδοσης ή καθυστερημένης παράδοσης, εφόσον η αδυναμία ή η καθυστέρηση της παράδοσης οφείλεται σε παράγοντες για τους οποίους δεν ευθύνεται η KOSMOCAR, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, ανωτέρα βία, κρατικά μέτρα, πόλεμος, ταραχές, διακοπή κυκλοφορίας, ναυάγιο, απεργία, κατάσχεση, αποκλεισμούς περιοχών ή χωρών, πυρκαγιά, καθυστερήσεις στην παραγωγή των αυτοκινήτων κ.λπ. ή βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της. 

  Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης εντός του εκτιμώμενου χρόνου παράδοσης, δικαιούστε είτε να ακυρώσετε την παραγγελία έναντι επιστροφής ατόκως των χρημάτων που έχετε καταβάλλει, είτε να αποδεχθείτε την παράδοση της παραγγελίας σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα σας προτείνουμε.

  4.3 Θα πραγματοποιήσουμε την παράδοση στη διεύθυνση παραλαβής στο προκαθορισμένο σημείο πώλησης του δικτύου Kosmoride. Την ημέρα της παράδοσης του Προϊόντος η KOSMOCAR θα παραδώσει στον αγοραστή όλα τα σχετικά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση της κυριότητος αυτού στο όνομά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Όρους.

 • Δικαίωμα Υπαναχώρησης - Επιστροφές

  5.1 Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από σύμβαση που συνάπτετε μέσω της Ιστοσελίδας εντός 14 ημερών χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία που αποκτάτε τη φυσική κατοχή των παραγγελθέντων Προϊόντων ή του τελευταίου απεσταλμένου Προϊόντος (σε περίπτωση πολλαπλών παραδόσεων). Για την Υπηρεσία Test Ride η περίοδος υπαναχώρησης λήγει εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης ως ορίζεται ανωτέρω.

  5.2 Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή e-mail) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο [9.8] κατωτέρω. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε στο https://www.kosmoride.gr/epistrofes/ και να μας το στείλετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kosmoride-support@kosmocar.gr Μόλις λάβουμε την ενημέρωσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις ενέργειες που θα απαιτηθούν στη συνέχεια.

  5.3 Αποδεκτά προς επιστροφή είναι μόνο καινούργια, μη χρησιμοποιημένα και μη φθαρμένα Προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συνοδεύονται από τα σχετικά τεχνικά κι έγγραφα εγγύησής τους, και τη συσκευασία τους (εφόσον υπάρχει). Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει επίσης για Υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πλήρως.

  5.4 Οφείλετε να μας επιστρέψετε το Προϊόν, με δικά σας έξοδα, εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του επιστραφέντος Προϊόντος, θα σας επιστρέψουμε κάθε ποσό που έχουμε λάβει από εσάς σχετικά με την αγορά του. 

  5.5 Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα μας επιστρέψετε το Προϊόν ή εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας παράσχετε αποδεικτικά περί της επιστροφής του Προϊόντος σε εμάς, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν άλλως μας υποδείξετε εγγράφως. Tο κόστος επιστροφής του Προϊόντος επιβαρύνει εσάς. 

  5.6 Προτού σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό θα προβούμε σε έλεγχο των επιστραφέντων Προϊόντων. Δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε από τα χρήματα που θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί σε ζημία ή απώλεια της αξίας του Προϊόντος που σας προμηθεύσαμε σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή.

 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  6.1 Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά και οποιοδήποτε άλλο αρχείο (ήχου, κίνησης, εικόνας κλπ) καθώς και η διάταξή τους στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο). Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει περιεχόμενο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οποίου ανήκουν σε τρίτους.

  6.2 Εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων, ονομασιών μοντέλων, λογοτύπων, εμβλημάτων κλπ. Προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στους κατασκευαστές των σχετικών Προϊόντων. Δεν παρέχεται καμία άδεια χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω της Ιστοσελίδας.

 • Προσωπικά Δεδομένα

  Στο πλαίσιο των επικοινωνιών και συναλλαγών του Χρήστη που περιγράφονται στους Όρους, η KOSMOCAR θα επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα του, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Kosmocar η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://silence.kosmoride.gr/privacy-policy. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εφαρμοστέα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων.

 • Δίκαιο και Δικαιοδοσία

  8.1 Οι Όροι καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται μέσω της Ιστοσελίδας, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

  8.2 Οποιαδήποτε διαφορά από τη σύναψη, υπογραφή ή καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, ή τα δικαστήρια που είναι αρμόδια με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

  8.3 Επιπροσθέτως, παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας ότι οποιεσδήποτε διαφορές μπορούν να υποβληθούν προς ηλεκτρονική επίλυση στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EL).

  8.4 Για γενικές πληροφορίες και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στους ακόλουθους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα:

  i. Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, Τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549, www.mindev.gov.gr),

  ii. Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα, Τηλ.: 2106460734, Φαξ: 2106460414, www.synigoroskatanaloti.gr) και

  iii. στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών) που εδρεύουν στους αρμόδιους Δήμους.

  8.5 Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ισχύει ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Προεδρικό Διάταγμα 10/2017, ΦΕΚ 23/1-3-2017). Αντίγραφο του εν λόγω κώδικα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr).

  8.6 Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (Αρ. 534 επ., όπως ισχύουν) και τη νομοθεσία περί Προστασίας Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του αν το πράγμα, κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε τη μη ανταπόκριση.

  8.7 Για αναλυτικές πληροφορίες για ζητήματα εγγύησης Προϊόντων και υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα της Ιστοσελίδας https://www.kosmoride.gr/after-sales-support/.

 • Διάφορα

  9.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να επικαιροποιούμε τους Όρους, κάθε δε τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική για τους χρήστες της Ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι αλλαγές ενσωματωθούν στους Όρους. Για το λόγο αυτό, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των Όρων και ιδιαίτερα πριν από κάθε νέα σας παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, δικαιούμαστε να διακόψουμε προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

  9.2 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης λογισμικού, τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, που ενδέχεται να οφείλονται σε τρίτους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να προβλέπεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών ή επίλυσης του σχετικού προβλήματος.

  9.3 Κάθε πληροφορία που παρέχεται στην Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει». Δεν παρέχουμε ουδεμία, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα και χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε φύσεως ζημία σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

  9.4 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε οποιαδήποτε δικαιώματά σας από σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ μας μέσω της Ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

  9.5 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των Όρων δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα της μεταξύ μας σύμβασης.

  9.6 Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε σε ηλεκτρονική επικοινωνία με εμάς.

  9.7 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη ως προς τη λειτουργία και το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων, το οποίο δεν μας δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή της Ιστοσελίδας σε άλλες ιστοσελίδες δεν συνιστά σε καμία περίπτωση σύσταση χρήσης αυτών ή έγκριση του περιεχόμενου τους.

  9.8 Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με οποιοδήποτε σημείο της Ιστοσελίδας ή των Όρων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως:

  i. Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (customercare@kosmocar.gr) ή

  ii. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Kosmocar A.E., Λ. Βουλιαγμένης 566-568, Αργυρούπολη, Τ.Κ. 16452, ή

  iii. Τηλεφωνικά στο +30 210 99 81 111.