Πολιτική Cookies

  1. Τι είναι Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. 

  1. Κατηγορίες Cookies

Η KOSMOCAR A.E. ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω κατηγοριών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη στον ιστότοπο [●] (εφεξής η «Ιστοσελίδα») καθώς και την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεών του μέσα από την πλοήγηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης (Internet browser) του χρήστη.

Tεχνικά απαραίτητα cookies είναι όσα θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης ή/και για την ορθή λειτουργία ενός ιστοτόπου, για παράδειγμα εκείνα που είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας από το χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του στο ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Άλλα παραδείγματα τεχνικά απαραίτητων cookies είναι cookies που (α) απαιτούνται για την αυθεντικοποίηση χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. για διαδικτυακή τραπεζική συναλλαγή), (β) εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του χρήστη, όπως cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, (γ) είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μια σύνδεση σε ιστότοπο, (δ) «θυμούνται» τις επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του ιστοτόπου (π.χ. cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης).

Cookies επιδόσεων (performance) και ανάλυσης (analytics) είναι όσα σκοπό έχουν τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητάς ενός ιστοτόπου. Για παράδειγμα εκείνα τα cookies που παρέχουν πληροφόρηση για τη συχνότητα της επισκεψιμότητας και τον αριθμό όσων επιστρέφουν στον ιστότοπο, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της αναζήτησης, τη τοποθεσία του χρήστη, δηλαδή τη χώρα και την περιοχή κ.λπ. Επιπλέον, καταγράφουν τις σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, το χρόνο που παραμένει σε αυτές καθώς και τα σημεία που εκδηλώνει ενδιαφέρον. 

Cookies λειτουργικότητας (functionality) που επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχει σε αυτόν βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν ο χρήστης επιλέγει κάποια από τις δυνατότητες ενός διαδικτυακού τόπου, όπως π.χ. η κοινοποίηση («share») περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η προβολή ενός βίντεο.

Cookies Διαφημίσεων που επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει ο χρήστης σε κάποιο από τα διαφημιζόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προβάλλονται εξατομικευμένες διαφημίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχει επιδείξει ο χρήστης σε προϊόντα και υπηρεσίες του ιστοτόπου. 

Cookies Κοινωνικής Δικτύωσης Οι αναρτήσεις, οι εικόνες και τα βίντεο, που βλέπετε σε έναν ιστότοπο, ενδεχομένως να μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω κουμπιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies επιτρέπουν να καταστεί δυνατή η λειτουργία αυτών των κουμπιών, ούτως ώστε να αναγνωρίζουν πότε επιθυμείτε να μοιραστείτε μια ανάρτηση ή ένα βίντεο. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που τίθενται από τα κοινωνικά δίκτυα και τις πιθανές πληροφορίες που συγκεντρώνουν, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη πολιτική τους.

Τρίτου μέρους (third party) είναι τα cookies που εγκαθίστανται από δικτυακούς τόπους/παρόχους που ανήκουν σε περιοχή (domain) διαφορετική από αυτήν της Ιστοσελίδας. Εξ ‘ αντιδιαστολής, cookies πρώτου μέρους (first party) είναι εκείνα που εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της Ιστοσελίδας.

Περαιτέρω, για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων της Ιστοσελίδας, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς της χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα εργαλεία (όπως ενδεικτικά Google Analytics, Google AdWords, Facebook pixel κ.λπ.). Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι στο πλαίσιο αυτού των σκοπών αυτών ενδέχεται να μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

  1. Αποδοχή εγκατάστασης cοοkies (συγκατάθεση)

Ο χρήστης με την πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτήν, με σχετική αναφορά, για τη χρήση των cookies. Η εγκατάσταση των cookies αλλά και η χρήση συναφών τεχνολογιών επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. Τα cookies που δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου (βλ ανωτέρω σχετική κατηγορία). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με αλλαγή των εξατομικευμένων ρυθμίσεών του για τα cookies. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών. Για να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις των cookies στους διάφορους Internet browsers, απαιτείται αναζήτηση στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

  1. Διασυνδέσεις με μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει διασυνδέσεις (links) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της KOSMOCAR Α.Ε. δεν χρησιμοποιούνται προσθήκες (plug in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντί αυτών στο διαδικτυακό τόπο έχουν ενσωματωθεί διασυνδέσεις (links), οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύκολη κοινοποίηση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ενσωμάτωση της διασύνδεσης (link) αποτρέπει την απευθείας σύνδεση με διάφορους διακομιστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν ανοίγει μια σελίδα από το διαδικτυακό τόπο της KOSMOCAR Α.Ε.

  1. Σημαντική υπενθύμιση

Θα πρέπει να μην συμπεριλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά μηνύματά και στις αναρτήσεις των επισκεπτών στα κοινωνικά δίκτυα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας κλπ.). Επειδή οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι 100% ιδιωτικές θα πρέπει οι επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθότι σε αυτές έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες αυτών.

  1. Περίοδος αποθήκευσης

Ενώ είστε ενεργός/η στην Ιστοσελίδα, τα cookies περιόδου λειτουργίας/ προσωρινά (session cookies) αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας και διαγράφονται, όταν αποσυνδέεστε ή απενεργοποιούνται μόλις λήξει αυτόματα η περίοδος λειτουργίας (session). Τα έμμονα cookies (persistent cookies) παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό σας μέχρι τη συμπλήρωση ενός προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους (βλ σχετικό πίνακα ανωτέρω).

  1. Τροποποιήσεις 

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την Ιστοσελίδα.